Arama
Kurtarma

Profesyonel Arama Kurtarma

İNAT Derneği kendi bünyesinde, Birleşmiş Milletlerin İNSARAG kriterlerine uygun arama kurtarma ekipleri  kurmayı amaçlar. Bu noktada İnat arama kurtarma ekipleri başta depremde arama kurtarma çalışmalar olmak üzere bina çökmeleri, şehir içi sel afetlerinde arama kurtarma ve orman yangınlarına müdahale edebilecek kapasiteye sahiptir.

Mahalle'de İNAT

İNAT Derneği afet ile mücadelenin mahallelerde risk azaltma ve afet hazırlık çalışmaları ile başlaması gerektiğini savunur. Buna uygun olarak İNAT derneği mahalle bazlı gönüllü birimleri kurar. Bu birimler mahalle risk analiz çalışması,deprem eğitimleri, temel arama kurtarma eğitimleri, afet sonrası eylem planları, afet kriz yönetimi gibi çalışmalar gerçekleştirir.